Kalla Krigets fordon

Faktaserie. 8 episoder. 10 min

Sverige var ett av världens mest militariserade länder. Vi byggde en hel fordonspark för att försvara oss. Här kommer fordonen till användning när Melker Becker provkör dem. .

Vill du ha löpande uppdateringar från Mediabruket?

Följ oss på Facebook