Musikhjälpen 2018

Dokumentär. 5-28 min. 5 ep.

I världen lever mer än en miljard av alla människor med någon form av funktionsnedsättning. De tillhör ofta de fattigaste bland de fattiga och de mest sårbara bland de utsatta. De osynliggörs, utestängs och förhindras från att delta i samhället, utbilda sig och försörja sig.

Vill du ha löpande uppdateringar från Mediabruket?

Följ oss på Facebook