SOCIALA MONSTER

Faktaserie. 6 ep. 30 min.

Numera är sociala medier en självklar del av våra liv. Men vad vad gör sociala medier med oss? Och hur fungerar den virala kraften? Frågor som programledaren Jens von Reis, journalisten Andrev Walden och Armita Golkar, doktor i psykologi, söker svaren på i serien Sociala monster.

Vill du ha löpande uppdateringar från Mediabruket?

Följ oss på Facebook