TV-format

Styrkan i formatutveckling är en hörnsten för Mediabruket. Idag har ett tiotal av våra helt egna format sänts i broadcast, nästan samtliga i Sveriges Television. Vi har också varit delaktiga i utvecklingen av ett flertal andra format som sänts i broadcast.

När Sveriges Television 2014 valde ut format att presentera på Mipcom i Cannes var två av fem format utvecklade på Mediabruket.

Vill du ha löpande uppdateringar från Mediabruket?

Följ oss på Facebook