Vägen till Nobelpriset

Faktaserie. 8 episoder. 20 min.

Lär känna åtta fortfarande aktiva Nobelpristagare på ett nytt sätt. Vi besöker Japan, USA, Danmark och Frankrike och Norge. Vi djupdyker i arkiv och research och hittar helt unikt och aldrig publicerat material. Hur har deras väg fram till Nobelpriset sett ut och vilka hinder har de mött? Hur lever deras upptäckter vidare och vad betyder de för oss idag?

Vill du ha löpande uppdateringar från Mediabruket?

Följ oss på Facebook