Hemliga Svenska Rum

Faktaserie. 30 episoder. 15 min.

Där det finns ett dolt bergrum finns även Melker Becker. Han tar oss till platserna där ingen har varit för att ge oss bilderna ingen har sett.

Vill du ha löpande uppdateringar från Mediabruket?

Följ oss på Facebook