Svenska Hemligheter

Faktaserie. 32 episoder. 15 min.

Där det finns en hemlighet finns även Melker Becker. Här tar han oss in i historierna för att ge oss berättelserna vi glömt eller någon gömt.

 

Vill du ha löpande uppdateringar från Mediabruket?

Följ oss på Facebook